Zasady

Witamy na Buendnis.de!

Niniejsze warunki określają zasady i reguły korzystania z serwisu Buendnis.de.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj z serwisu Buendnis.info, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i postanowienia przedstawione na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżeń oraz wszystkich Umów: “Klient”, “Ty” i “Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej zasad i warunków Spółki. “Firma”, “My”, “Nasz” i “Nas” odnoszą się do naszej Firmy. “Strona”, “Strony” lub “My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas.

Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i zapłaty niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z obowiązującym prawem Rumunii i z zastrzeżeniem tego prawa.

Cookies

Stosujemy pliki cookie. Wchodząc na stronę Buendnis.de, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia działania pewnych obszarów, aby ułatwić korzystanie z niej osobom odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych również mogą używać plików cookie.

Licencja

Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tej strony z Buendnis.de dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Zabrania się:

– Ponownie publikować materiałów z Buendnis.de

– Sprzedawać, wynajmować ani udzielać sublicencji na materiały z serwisu Buendnis.de

– Reprodukować, powielać ani kopiować materiałów z serwisu Buendnis.de

– Redystrybuować treści z Buendnis.de

Niektóre części niniejszej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach strony. Buendnis.de nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza Komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Buendnis.de, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych.

Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Buendnis.de nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Buendnis.de zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

– Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;

– Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

– Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.

– Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej, zwyczajów lub prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Buendnis.de niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do wykorzystywania, powielania i edytowania komentarzy użytkownika w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszej zawartości

Następujące organizacje mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony bez uprzedniej pisemnej zgody:

– Agencje rządowe;

– Wyszukiwarki internetowe;

– Organizacje informacyjne;

– Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać odnośniki do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki zamieszczają odnośniki do witryn innych firm znajdujących się na liście; oraz

– Akredytowane Firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o Witrynie pod warunkiem, że łącza te

(a) nie jest w żaden sposób mylący;

(b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej oraz jej produktów i/lub usług; oraz

(c) pasuje do kontekstu strony, na której znajduje się łącze.

Ramki iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej Witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na jego Witrynie.

Na żadnej Witrynie nie powinny pojawiać się łącza, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub promują naruszenie lub inne pogwałcenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych łączy do naszej Witryny. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie.

Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad zamieszczania linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe zamieszczanie linków do naszej Strony, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków zamieszczania linków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli na naszej Stronie znajdziesz link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie udzielimy bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte w niniejszej Witrynie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że Witryna pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej oraz korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

– ograniczać ani wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała;

– ograniczać lub wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za oszustwo lub podanie fałszywych informacji;

– ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

– wyłączać jakiejkolwiek naszej lub waszej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

(a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu;

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.