Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące wyłączenia odpowiedzialności naszej strony, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

Zastrzeżenia dla Buendnis.de

Wszystkie informacje na tej stronie – https://www.buendnis.de – są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. Buendnis.de nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji.

Wszelkie działania podejmowane w oparciu o informacje znajdujące się na tej stronie (Buendnis.de) podejmowane są na własne ryzyko użytkownika. Buendnis.de nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody powstałe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można odwiedzić inne strony internetowe poprzez hiperłącza do takich stron zewnętrznych. Staramy się zamieszczać wyłącznie wysokiej jakości linki do użytecznych i etycznych stron internetowych, jednak nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron.

Łącza do innych witryn nie oznaczają rekomendacji dla wszystkich treści znajdujących się na tych witrynach. Właściciele witryn i ich zawartość mogą się zmienić bez uprzedzenia, a także może to nastąpić zanim będziemy mieli możliwość usunięcia linku, który mógł się “zepsuć”.

Należy również pamiętać, że po opuszczeniu naszej witryny inne witryny mogą mieć inne zasady i warunki ochrony prywatności, na które nie mamy wpływu. Przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, a także z ich “Warunkami świadczenia usług”.
Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na nasze zrzeczenie się odpowiedzialności i zgadzasz się z jego warunkami.

Recenzje

W różnych okresach możemy zamieszczać recenzje produktów, usług lub innych zasobów. Może to obejmować recenzje książek, usług i/lub oprogramowania. Każda taka recenzja będzie odzwierciedlała opinie autora takiej recenzji wyrażone w dobrej wierze. Recenzowane produkty i usługi mogą zostać nam dostarczone za darmo lub po obniżonej cenie jako zachęta do napisania recenzji.

Niezależnie od takich rabatów, recenzje tych produktów i/lub usług będą uczciwe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powinien przeprowadzić własne badanie due diligence i nie powinien polegać wyłącznie na recenzjach zamieszczonych na tej Witrynie.

Zastrzeżenie dotyczące referencji

Witryna może zawierać referencje od użytkowników naszych produktów i/lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie takich użytkowników.

Doświadczenia te są jednak osobiste dla tych konkretnych użytkowników i nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i/lub usług. Nie twierdzimy, a użytkownik nie powinien zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. Twoje indywidualne wyniki mogą się różnić.

Odpowiedzialność osobista

Potwierdzasz, że korzystasz z Naszej Witryny dobrowolnie i że wszelkie wybory, działania i wyniki teraz i w przyszłości są wyłącznie Twoją odpowiedzialnością.

Aktualizacja

W przypadku aktualizacji, poprawek lub zmian w niniejszym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane w tym miejscu.